Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Rawicz”

Projekt Diagnozy i formularz konsultacji dostępny jest:Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: https://rawicz.pl/obywatelski-rawicz/konsultacje-spoleczne/Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.rawicz.pl; Na tablic...

Konsultacja trwa

Od 29.12.2020

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Prezentujemy projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawicz na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Strategia będzie uchwalana przez Radnych 28 października 2020 r. Będzie również prz...

Konsultacja trwa

Od 21.10.2020

Konsultacja społeczna: zabierz głos w sprawie rozwiązywania problemów społecznych

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY RAWICZ NA LATA 2021-2025 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Zebrane informacje posłużą do określenia podstawowych problemów społ...

Konsultacja trwa

Od 05.10.2020

Konsultacje społeczne Programu dotyczącego ochrony środowiska

Burmistrz Rawicza zawiadamia o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2029 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Konsultacja trwa

Od 10.09.2020

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA RAWICZA

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców Miasta Rawicza w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawicz poprzez włączenie części obrębu geodezyjnego: Sierakowo, Łaszczyn, Sarnówka, Szymanowo, Dębno Polskie do granic administracyjnych Miasta Rawicz.

Konsultacja trwa

Od 27.02.2020

Brak konsultacji

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SZYMANOWO

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców Sołectwa Szymanowo w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawicz poprzez włączenie części obrębu geodezyjnego Szymanowo do granic administracyjnych Miasta Rawicz zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały nr XVII/205/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały nr XVIII/220/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 stycznia 2020 r.

Konsultacja zakończona

28.02.2020 - 12.03.2020

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DĘBNO POLSKIE

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców Sołectwa Dębno Polskie w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawicz poprzez włączenie części obrębu geodezyjnego Szymanowo, Dębno Polskie do granic administracyjnych Miasta Rawicz zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały nr XVIII/220/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 stycznia 2020 r.

Konsultacja zakończona

28.02.2020 - 12.03.2020

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SIERAKOWO, ŁASZCZYN, SARNÓWKA

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców Sołectwa Sierakowo, Łaszczyn, Sarnówka w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawicz poprzez włączenie części obrębu geodezyjnego Sierakowo, Łaszczyn, Sarnówka do granic administracyjnych Miasta Rawicz zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 o uchwały nr XVII/205/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.

Konsultacja zakończona

28.02.2020 - 12.03.2020

Test